Stockholms Gosskörs besökta konsertlokaler

Nedan är en karta med ikoner utsatta på kyrkor och konsertlokaler som kören har besökt under åren.
Du kan zooma genom att använda +/- uppe till vänster. Det är även möjligt att klicka och dra på kartan för att förflytta sig.
Observera att denna sida ännu är under konstruktion och således är datapunkterna ej kompletta.

OSM and Leaflet