Begränsat utdrag från polisens belastningsregister - Rutiner Sthlms Gosskör

Enligt lag har en förening rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. Stockholms Gosskörs styrelse har beslutat att, minst var tredje år, begära in begränsat utdrag ur belastningsregistret för alla körledare, kansli-ansvarig och assistenter/volontärer, som har regelbunden kontakt med våra barn och ungdomar (under 18 år).

 

Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som gäller lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i föreningen eller hur väl man känner varandra.

Utdragen ska visas upp, i original, för av styrelsen utsedda personer och ska därefter förstöras eller återlämnas.

 

 

Hur går man tillväga?

  1. Ansök om begränsat utdrag ur belastningsregistret genom fylla i och skriva ut ett elektroniskt formulär, eller skriva ut och fylla i ett manuellt formulär, som sedan scannas/fotas och skickas i PDF-format via epost till registerutdrag@polisen.se eller via normal post till Polismyndigheten, Box 757, 981 27 Kiruna. Handläggningen tar ca två veckor ibland längre! Registerutdraget får vid uppvisandet inte vara äldre än 1 år. Se ansökningsblanketter m.m. på polisens hemsida:

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/

 

  1. När du erhåller svar från Polismyndigheten skall detta uppvisas, i original, för den av föreningen utsedda ansvariga personen (boka en lämplig tid via mail).

 

  1. Efter utförd granskning återfår du utdraget, alternativt förstörs det. Datum och resultat av granskningen noteras. Inga utdrag kopieras eller arkiveras av föreningen.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------    Kommentarer:

Syftet med att föreningen vill begära ett begränsat utdrag från belastningsregistret är att minska risken för övergrepp mot barn och ungdomar. Föreningar omfattas inte av lagen om krav på registerutdrag för de som arbetar med barn (gäller endast offentlig verksamhet). Men nästan alla föreningar använder sig av rättigheten att begära utdrag.

Enligt polisens hemsida har personen rätt att titta på utdraget innan det visas upp (dvs ingen lag på att det ska vara ”oöppnat kuvert”). Vi får heller inte kopiera utdraget – bara notera när det är uppvisat och att det är u.a. Jag har därför ändrat i vår text till ”utdrag i original” istället för ”oöppnat kuvert” (trol praktiskt i juridiska sammanhang, men då ger den som lämnar utdraget förmodligen sitt medgivande till att det kopieras och lagras).

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/information-till-arbetsgivare-om-registerutdrag/#:~:text=Du%20m%C3%A5ste%20l%C3%A4mna%20tillbaks%20registerutdraget,du%20som%20arbetsgivare%20f%C3%A5r%20det.