Lärarna

Nedan följer en presentation av våra lärare som leder de olika körgrupperna inom Stockholms Gosskör.

Under kvalificerat ledarskap omkring 5–6 timmar per vecka får koristerna en gedigen körutbildning. Vid 8 års ålder kommer pojkarna till en preparandkör för att därefter ta steget vidare till en diskantkör innan de är musikaliskt mogna att komma in i konsertkören. När målbrottet inträder finns en särskild grupp där de fortsätter öva utan större framträdanden till de kvalificerar sig till konsertkörens mansstämmor.

Utifrån denna bas har många i vuxen ålder vidareutbildat sig inom en musikalisk yrkesbana. Konstnärligt står kören, liksom tidigare, på högsta internationella nivå. Den har varit och är alltjämt en förebild för andra gosskörer runt om i vårt land.

Karin Skogberg Ankarmo

Konstnärlig ledare

Född 1973 i Stockholm. Kantorsexamen från Stora Sköndal och organistexamen från Kungliga Musikhögskolan där hon bl. a. studerat kördirigering för Stefan Parkman och orgel för Torvald Torén. Sedan 2001 är hon organist i Kungsholms kyrka, Västermalms församling. Under några år var hon engagerad som ordförande i Svenska Kyrkans Gosskörsförening och från 2021 är hon förbundsdirigent för Stockholms stifts kyrkosångsförbund. Hon är författare till böckerna ”Do Re Mi I” och ”Do Re Mi II” tillsammans med Helle Rosenborg samt till boken ``Sjung upp med noter!``. Sedan ett antal år undervisar hon i barnkörmetodik på kyrkomusikersutbildningen vid Marie Cederschiöld Högskola.

Magnus Bergman

Huvudledare för Diskantkören

Född 1971 i Nyköping och började tidigt spela piano. Studier vid Lunnevads Folkhögskola och Vadstena Folkhögskola. Solistexamen i piano och orgel vid Kungliga Musikhögskolan. Magnus är en flitigt anlitad ackompanjatör och har konserterat i Skandinavien samt som solist vid turnéer i Europa och Nordamerika. Han arbetar idag som organist i Västerleds församling.

My Steneby

Huvudledare för Preparandkören

My steneby föddes 1991 i Stockholm. Hon började sin musikaliska utbildning på Gotlands folkhögskola, därefter utbildning i körpedagogik och dirigering på Högskolan för scen och musik och Sjöviks folkhögskola. Sedan 2014 studerar hon på Kungliga musikhögskolan och tar nästa år examen som ämneslärare i musik med inriktning kördirigering. My har även fortbildat sig inom klassisk sång på Birkagårdens folkhögskola. Hon har lett ett flertal olika barn- och vuxenkörer runt om i Stockholm och är sedan hösten 2021 ansvarig för preparandkören.

Har du några frågor?