Lärarna

Nedan följer en presentation av våra lärare som leder de olika körgrupperna inom Stockholms Gosskör.

Under kvalificerat ledarskap omkring 5–6 timmar per vecka får koristerna en gedigen körutbildning. Vid 8 års ålder kommer pojkarna till en preparandkör för att därefter ta steget vidare till en diskantkör innan de är musikaliskt mogna att komma in i konsertkören. När målbrottet inträder finns en särskild grupp där de fortsätter öva utan större framträdanden till de kvalificerar sig till konsertkörens mansstämmor.

Utifrån denna bas har många i vuxen ålder vidareutbildat sig inom en musikalisk yrkesbana. Konstnärligt står kören, liksom tidigare, på högsta internationella nivå. Den har varit och är alltjämt en förebild för andra gosskörer runt om i vårt land.

Karin Skogberg Ankarmo

Konstnärlig ledare

Född 1973 i Stockholm. Kantorsexamen från Stora Sköndal och organistexamen från Kungliga Musikhögskolan där hon bl. a. studerat kördirigering för Stefan Parkman och orgel för Torvald Torén. Sedan 2001 är hon organist i Kungsholms kyrka och har också varit engagerad under några år som ordförande i Svenska Kyrkans Gosskörsförening. Hon är författare till böckerna ”Do Re Mi I” och ”Do Re Mi II” tillsammans med Helle Rosenborg, och sedan ett antal år undervisar hon i körmetodik på kantorsutbildningen vid Ersta-Sköndal Högskola.

Magnus Bergman

Huvudledare för Diskantkören

Född 1971 i Nyköping och började tidigt spela piano. Studier vid Lunnevads Folkhögskola och Vadstena Folkhögskola. Solistexamen i piano och orgel vid Kungliga Musikhögskolan. Magnus är en flitigt anlitad ackompanjatör och har konserterat i Skandinavien samt som solist vid turnéer i Europa och Nordamerika. Han arbetar idag som organist i Västerleds församling.

Carina Olofson

Huvudledare för Preparandköre

Carina är huvudledare för Preparandkören och leder denna tillsammans med Magnus Bergman sedan hösten 2016. Carina är kyrkomusiker i S:ta Birgitta kyrka, Västerleds församling, och har arbetat med barnkörerna där sedan 1998. Idag har hon en körtrappa av 6 barn- och ungdomskörer samt en kyrkokör. 2007 tilldelades hon Ceciliapriset för sitt eminenta barnkörsarbete.

Har du några frågor?