Sjung i kören

Är du intresserad av att börja sjunga i kören till hösten?

De som visar sig ha en god sångartalang kommer så småningom till Konsertkören. Konsertkören är en blandad kör (dvs, består av fyra stämmor; sopran, alt, tenor och bas) och har en avancerad repertoar. Den ger ofta konserter både i Stockholmsområdet och i andra delar av Sverige. Varje sommar gör konsertkören en längre turné till något europeiskt land. Konsertkören har också flera gånger varit i USA.

Vi söker ständigt nya korister till de tre mansstämmorna: countertenor (alt), tenor och bas.

Stockholms Gosskör begär med bestämda intervall in utdrag ur polisens belastningsregister, för de av våra ledare/personal och volontärer/assistenter, som har kontinuerlig och nära kontakt med minderåriga.

Varje år tar vi in ett trettiotal pojkar i andra klass, som börjar sjunga i ”Preparandkören”. Efter något år slussas pojkarna vidare till Diskantkören.

Är din son 7 år eller äldre och är sugen på att provsjunga till kören? Vi ordnar provsjungningar drop-in inför varje ny höststart. Då lyssnar på honom tillsammans med andra pojkar. Vi sjunger Blinka lilla stjärna där i olika tonarter samt gör några andra lekfulla övningar i våra lokaler på Mariebergsgatan 34. Nästa provsjungningstillfälle är i maj 2023 i våra lokaler på Mariebergsgatan 34. Det är drop-in, så anmälan behövs inte. Exakt datum för detta kommer senare.

Är du manskorist eller i målbrottet är du välkommen att höra av dig direkt till körens konstnärliga ledare karin@stockholmsgosskor.se, för en separat provsjungning löpande under hela året.

Provsjunga till kören?

Är du intresserad av att börja i kören till hösten?