Sjung i kören

Är du intresserad av att börja sjunga i kören?

Varje år tar vi in ett trettiotal pojkar i andra klass, som börjar sjunga i Preparandkören. Efter något år slussas pojkarna vidare till "Diskantkören. De som visar sig ha en god sångartalang kommer så småningom till Konsertkören. Konsertkören är en blandad kör (dvs, består av fyra stämmor; sopran, alt, tenor och bas) och har en avancerad repertoar. Den ger ofta konserter både i Stockholmsområdet och i andra delar av Sverige. Varje sommar gör konsertkören en längre turné till något europeiskt land. Konsertkören har också flera gånger varit i USA.

Vi söker ständigt nya korister till de tre mansstämmorna: countertenor (alt), tenor och bas.

Stockholms Gosskör begär med bestämda intervall in utdrag ur polisens belastningsregister, för de av våra ledare/personal och volontärer/assistenter, som har kontinuerlig och nära kontakt med minderåriga.

Är din son 7 år eller äldre och är sugen på att provsjunga till kören? Vi ordnar provsjungningar drop-in inför varje ny terminsstart. Då lyssnar på honom tillsammans med andra pojkar. Vi sjunger Blinka lilla stjärna där i olika tonarter samt gör några andra lekfulla övningar i våra lokaler på Mariebergsgatan 34. Nästa provsjungningstillfälle är preliminärt torsdag den 23 maj kl 18.30-19.30 samt lördag den 25 maj kl 10.00-11.30 i våra lokaler på Mariebergsgatan 34, för start till vårterminen. Det är drop-in, så anmälan behövs inte.

Är du manskorist eller i målbrottet är du välkommen att höra av dig direkt till körens konstnärliga ledare karin@stockholmsgosskor.se, för en separat provsjungning löpande under hela året.

Provsjunga till kören?

Är du intresserad av att börja i kören till hösten?