Sjung i kören

Är du intresserad av att börja sjunga i kören till hösten?

Varje år tar vi in ett trettiotal pojkar i andra klass, som börjar sjunga i ”Preparandkören”. Efter något år slussas pojkarna vidare till Diskantkören.

De som visar sig ha en god sångartalang kommer så småningom till Konsertkören. Konsertkören är en blandad kör (dvs, består av fyra stämmor; sopran, alt, tenor och bas) och har en avancerad repertoar. Den ger ofta konserter både i Stockholmsområdet och i andra delar av Sverige. Varje sommar gör konsertkören en längre turné till något europeiskt land. Konsertkören har också flera gånger varit i USA.

Vi söker ständigt nya korister till de tre mansstämmorna: countertenor (alt), tenor och bas.

Stockholms Gosskör begär med bestämda intervall in utdrag ur polisens belastningsregister, för de av våra ledare/personal och volontärer/assistenter, som har kontinuerlig och nära kontakt med minderåriga.

Provsjunga till kören?

Är din son 7 år eller äldre och är sugen på att provsjunga till kören? Vi ordnar provsjungningar drop-in inför varje ny höststart. Då lyssnar på honom tillsammans med andra pojkar. Vi sjunger Blinka lilla stjärna där i olika tonarter samt gör några andra lekfulla övningar i våra lokaler på Mariebergsgatan 34. Nästa provsjungningstillfällen är torsdag den 19 augusti kl 16:30 för start höstterminen 2021.

Är du manskorist eller i målbrottet är du välkommen att höra av dig direkt till körens konstnärliga ledare karin@stockholmsgosskor.se, för en separat provsjungning löpande under hela året.

Är du intresserad av att börja i kören till hösten?