Stockholms Gosskör

Dirigent: Roland Nilsson

Piano och Orgel: Erik Wadman [1] [6] [7] [10] [11-13]

Piano: Märta Ideström-Danell [14-19]

(Nosag records/2008)

Live in Gustaf Vasa Church, The Stockholm Concert Hall and in Italy.

Musikvalet har medvetet gjorts för att visa spännvidden i repertoaren och innefattar två fantastiska uruppföranden.

Denna CD-skiva är liveinspelningar från jubileumsåret 2008 i Gustaf Vasa Kyrka och i Stockholms Konserthus samt under en utlandsturné till Italien i juni. ”Ave verum corpus” av Fredrik Sixten uruppfördes redan under hösten 2007 och är tillägnat just Stockholms Gosskör och Roland Nilsson. ”Magnificat” av Hans-Ola Ericsson och ”Poetical Sketches” av Carl Unander-Scharin uruppfördes vid jubileumskonserterna 2008.

Vi önskar dig en spännande musikupplevelse. Skivan släpps den 16 december 2008.

Innehållsförteckning

1. I Was Glad When They Said Unto Me (Charles Hubert Hastings Parry)
Gustaf Vasa Kyrka, 2008-04-13

2. O Magnum Mysterium (Morten Lauridsen)
Spiazzi, Italien 2008-06-21

3. Ave verum corpus (Fredrik Sixten)
Spiazzi, Italien 2008-06-21

4. Magnificat (Hans-Ola Ericsson)
Gustaf Vasa Kyrka, 2008-04-13

5. Ave Maria (Franz Biebl)
Spiazzi, Italien 2008-06-21

6. Gott meine Zuversicht (Franz Schubert)
Gustaf Vasa Kyrka, 2008-04-13

7. Motetum Archangeli Michaelis (Bengt Hambraeus)
Gustaf Vasa Kyrka, 2008-04-13

8. Sixty-Seventh Psalm (Charles Ives)
Bardolino, Italien 2008-06-22

9. The Lamb (John Tavener)
Costermano, Italien 2008-06-18

10. Give unto the Lord (Edward Elgar)
Gustaf Vasa Kyrka, 2008-04-13

11-13. Poetical Sketches: Part the First (Carl Unander-Scharin)
Stockholms Konserthus, 2008-05-18

11. Memory, hither come

12. My Silks and Fine Array

13. To the Evening Star

14-19. Ur O Mistress mine (Nils Lindberg)
Stockholms Konserthus, 2008-05-18

14. The Passionate Shepard to his love

15. A Ditty

16. To Anthea who may command him anything

17. Not, Celia, that I juster am

18. Encouragements to a Lover

19. Shall I compare thee to a summer’s day

Vill Ni köpa skivan?