Vänföreningen

Alla kan vara medlemmar i Föreningen Stockholms Gosskörs Vänner.

Stockholms Gosskörs Vänner, SGV, grundades 2007 och blev en registrerad förening 2009. Vi har som uppgift att stödja Stockholms Gosskörs verksamhet genom ekonomiskt bidrag samt ideellt arbete.

Alla kan vara medlemmar i SGV, och vi är i dagsläget över 200 st varav de flesta är före detta korister, men det förekommer även före detta koristers föräldrar och släktingar, samt några inbitna gosskörs-fans.

SGV anordnar populära medlemsträffar ett par gånger om året där man får tillfälle att prata minnen med sina gamla kompisar från förr, och vi ser till att vi blir underhållna av grupper ur dagens kör, som ofta får oss gamla korister att minnas hur det var att en gång stå där inför ett uppträdande, vattenkammad och i nystruken skjorta och pressade byxor.
SGV håller även medlemmarna uppdaterade om vad som händer kring Gosskören genom utskick av nyhetsbrev.

SGV har under åren hjälpt till att stötta korister ekonomiskt med bidrag till terminsavgifter samt resebidrag, senast hösten 2011 då Gosskörens Konsertkör åkte hela vägen till Kina på en bejublad turné. Tack vare medlemsavgifterna kan vi fortsätta med vårt arbete och vi hoppas att du, om du inte redan är det, vill bli medlem i Stockholms Gosskörs Vänner.

Medlemsavgiften är 200 kr per år, Familjemedlem 500 kr per år och Ständig medlem 5000 kr.
Du betalar till Plusgiro 51 99 24-5, märk inbetalningen med ditt namn och din adress.
Varmt välkommen!

Om du vill komma i kontakt med oss så skicka ett email till sgv@stockholmsgosskor.se eller ring
08-650 05 18.

Ordförande, Mattias Cederberg (aktiv 1983-2003, 2010-2019)
Sekreterare, Rolf Hugo Österlund (aktiv 1955-1958)
Kassör, Jan Lindström (förälder till tidigare korist)
Suppleant, Kent Evenholt (aktiv 1969-1974)

Har du någon fråga?