Verksamheten

Stockholms Gosskör är en viktig plantskola för återväxten inom svenskt musikliv.

Körens grupper

Idag har kören ca 150 medlemmar uppdelade i tre olika körer och pojkarna fortsätter även att sjunga genom målbrottet. Åldersfördelningen spänner mellan 8 upp till 42 år, indelat i preparand-, diskant- och konsertkör. Därutöver har kören en målbrottskör, i vilken killarna får chans att låta rösterna mogna innan man sedan slussas vidare till manskören. Kören turnerar regelbundet inom- och utomlands och har besökt de flesta länder i Europa samt varit i USA flera gånger. Sångutbildningen, som tidvis är mycket krävande har av många använts som plattform i professionella, framgångsrika musik- och sångkarriärer. Stockholms Gosskör är en viktig plantskola för återväxten inom svenskt musikliv.

Konserter

Kören ger årligen ett stort antal konserter i Sverige och medverkar i sångfestivaler. Årligen hålls julkonserter i Gustaf Vasa Kyrka och vårkonsert på Musikaliska. Däremellan uppträder kören på olika kyrkokonserter och andra konsertevenemang, i sin helhet eller med delar av kören. Kören turnerar även regelbundet och har besökt de flesta länderna i Europa och USA flera gånger.

Under 2008 gav kören två jubileumskonserter, dels i Gustaf Vasa Kyrka under närvaro av Kungaparet, dels i Konserthuset varvid kören framförde ett uruppförande av Carl Unander-Scharin, specialskrivet för kören. Kören uruppförde även ett verk av Hans-Ola Ericsson vid jubileumskonserten i Gustaf Vasa Kyrka.

Konsertkören består av drygt 40 korister med ca 20 sopraner i åldrarna 9 – 13 år samt en manskör om 20 korister i åldrarna 16 – 42 år.

Vill ditt företag sponsra Stockholms gosskör?