Styrelsen

Välkommen till Stockholms gosskörs styrelse och förening

Aktiva

Styrelsen 2022-2023

Marcus Teilman

Ordförande styrelsen

Karin Skogberg

Ledamot styrelsen

Tom Blyc

Kassör styrelsen

Barbro Kaufman

PR-Gruppen

Annika Lindberg

PR-Gruppen

Hugo Östlund

Sponsorer & bidragsansvarig

Föreningen 2022-2023

Anja Kanold

Ordförande föreningen

Aaron Hylander

Suppleant föreningen

Annika Lindberg

Vice ordförande föreningen

Caroline Attner

Styrelseledamot

Michael Lindberg

Kassör Föreningen & Webmaster

Revisorer 2022-2023

Rikard Klinkert

Revisor

Victor Stenberg

Revisorssuppleant

Peter Stier

Revisor

Carina Wallskog Dahlin

Revisorssuppleant

Valberedning 2022-2023

Marcus Teilman

Valberedning

Magnus Bergman

Valberedning