Intranät

Välkommen till Stockholms gosskörs styrelse och förenings intranät

Aktiva

Styrelsen 2022

Marcus Teilman

Ordförande styrelsen

Karin Skogberg

Ledamot styrelsen

Tom Blyc

Kassör styrelsen

Barbro Kaufman

PR-Gruppen

Annika Lindberg

PR-Gruppen

Hugo Östlund

Sponsorer & bidragsansvarig

Föreningen 2022

Anja Karnold

Ordförande föreningen

Aaron Hylander

Suppleant föreningen

Annika Lindberg

Vice ordförande föreningen

Michael Lindberg

Kassör Föreningen