Styrelsen

Välkommen till Stockholms gosskörs styrelse och förening

Aktiva

Stiftelsen 2023-2024

Marcus Teilman

Ordförande Stiftelsen

Karin Skogberg

Ledamot Stiftelsen

Tom Blyc

Kassör Stiftelsen

Barbro Kaufman

PR-Gruppen

Claes de Geer

Ledamot Stiftelsen

Annika Lindberg

PR-Gruppen

Hugo Östlund

Sponsorer & bidragsansvarig

Föreningen 2023-2024

Michael Lindberg

Ordförande Föreningen & Webmaster

Aaron Hylander

Ledamot Föreningen

Epp Männik

Suppleant Föreningen

Tom Blyc

Kassör Stiftelsen

Caroline Attner

Suppleant Föreningen

Anna Söderberg

Suppleant Föreningen

Karin Alm

Vice ordförande Föreningen

Anders Carlinger

Ledamot Föreningen

Lars Nilsson

Ledamot Föreningen

Amy Boswood

Suppleant Föreningen

Revisorer 2023-2024

Rikard Klinkert

Revisor

Victor Stenberg

Revisorssuppleant

Peter Stier

Revisor

Carina Wallskog Dahlin

Revisorssuppleant

Valberedning 2022-2023

Marcus Teilman

Valberedning (sammankallande)

Magnus Bergman

Valberedning

My Steneby

Valberedning