Veterankören

Veterankörens historia.
Allt sedan Stockholms Gosskör bildades 1938 har korister som slutat i kören bildat någon form av veterankör alternativt kamratkör. Man ville helt enkelt fortsätta att sjunga när man p.g.a. målbrottet tvingades sluta i kören. Man sökte därför nya konstellationer och former för att få fortsätta det man tyckte så väldigt mycket om d.v.s. att sjunga i kör. Olika former av veterankörer har därför genom åren uppstått och upphört beroende på drivkraften hos enskilda individer.

Nuvarande version av Veterankör bildades 2008 inför Stockholms Gosskörs 70-årsjubileum. Den musikaliske ledaren var då Magnus Eriksson som sjungit i Stockholms Gosskör på 1960-talet och som 1993 startat en egen blandad kör med namnet Chorus Nouveau. Nu visade det sig att Chorus Nouveau behövde förstärka manstämmorna så ett mycket ömsesidigt, givande samarbete startades som inte bara resulterade i konserter i och omkring Stockholm utan även i konsertturnéer runt om i Sverige och Europa.

Veterankörens musikaliska ledare sedan 2016 är Roland Nilsson som åren 1968–2008 var Stockholms Gosskörs konstnärlige ledare. Efter sin pensionering övertalades Roland att ta över ledarskapet av Veterankören. Roland var tveksam till en början men efter ett antal repetitioner insåg han att här fanns det musikaliska utmaningar men också stor potential.

Tack vare Roland har kören idag en bred repertoar och mycket tid har använts för att
förbättra notläsning, röstteknik, andning, rytm och inte mint att lyssna in och anpassa sina insatser baserat på andra delar av kören.  Sommaren 2019 gjorde Veterankören en turné till Gränna och Visingsö och höll två konserter tillsammans med två lokala körer.
Våren 2020 planerades det för en turné till Lvov i Ukraina som dessvärre fick ställas in på grund av coronapandemin. Programmet för 2023 börjar ta form med start i Husby Ekarne utanför Eskilstuna följt av Breviks kyrka på Lidingö, Engelska kyrkan samt Seglora kyrka på Norska nationaldagen. Efter sommaren väntar Jubileumskonsert tillsamman med resten av kören i Stockholms konserthus och framträdanden i diverse stockholmskyrkor.

Sök till Veterankören
Kören repeterar i Norska kyrkan på Stigbergsgatan och söker nya medlemmar. Många är tveksamma till att börja och motiverar sin tveksamhet med att man inte sjungit på länge och att man är osäker på om rösten håller efter så många år. Du som klarade inträdesprovet och godkändes av Erik Algård och Roland Nilsson kan vara helt lugna. Du kan sjunga annars hade du inte blivit antagen!

Blev du inspirerad av ovanstående läsning så hör av dig till Roland Nilsson 0735622734
roland.nilsson8@gmail.com eller Hugo Österlund 0738996623 iorhem@hotmail.com